Přihlášení

Hlavním cílem aplikace jsou komplexní nástroje pro řešení problematiky výpočtu, návrhu, modelování a optimalizace vzduchotechnických systémů z hlediska jejich konstrukce, energetické náročnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, provozních nákladů a celkové efektivity provozu.